Menu
Menu

Tag: สถานที่ท่องเที่ยว

คลองคอรินท์หนทางการเชื่อมต่อของประเทศกรีซ

คลองคอรินท์ คือคลองที่ได้มีการเชื่อต่ออยู่ระหว่างอ่าวคอรินท์ พร้อมทั้งอ่าวซาโรนิก มีการตั้งอยู่ขั้นกลางอยู่ฝั่งเพโลพอนนิสพร้อมทั้งในแผ่นดินของประเทศกรีซ ซึ่งคลองแห่งนี้จะมีรูปร่างแบบแคบ ๆ ที่มีขนาดยาว 6.4 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีความลึก 8 เมตร ซึ่งผู้เดินทางมีความนิยมชมชอบในการล่องเรือชมคลองที่มีสีเขียวเหมือนกับว่าเป็นน้ำทะเล เป็นเหตุให้ผู้เดินทางชื่นชอบเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่น่าพิศวงของแผ่นดินกันเลยก็ว่าได้   ซึ่งในทุกวันนี้จะมีสะพานข้ามระหว่างแผ่นดิน พร้อมทั้งการเดินทางมารถไฟ โดยคลอดนี้ยังใช้เป็นเส้นทางเรือโดยสารเช่นกัน สำหรับ

ท่องเที่ยวเชียงใหม่แบบสุขใจ ค้นเจอขนมธรรมเนียม ประเพณี พร้อมทั้งวิถีชีวิตของคนล้านนา

จะท่องเที่ยวเชียงใหม่ในตอนนี้ ก็ถือว่ามีความเหมาะสม เพราะเป็นช่วงหน้าหนาว แต่ที่แน่ ๆ ทุกคราวที่ผู้เดินทางส่วนใหญ่  ได้เดินทางสู่ล้านนา ก็มักประทับใจวิถีชีวิตในความไทย ของชาวล้านนาในเชียงใหม่  พร้อมกับชื่นชอบรูปแบบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ทำเอาผู้เดินทางต่างบอกกันปากต่อปาก  พร้อมกับเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่กันอย่างคับคลั่งเลยในทุก ๆ โอกาส   ความเป็นปกติสุขของชาวล้านนา ถือว่ามีมนต์เสน่ห์เสมอ มีผลกระทบทำให้ผู้เดินทางที่เดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่  กลายเป็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยพร้อมกับต่างประเทศโดยรวม  ซึ่งชื่นชอบไปด้วยความสวยงามทั้งทางธรรมชาติในทุก