Menu
Menu

ดู tv ไปพร้อมกับกิจกรรมหลากหลาย ที่เป็นเหตุให้น้องๆ ได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด ผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะละทิ้ง พร้อมกับควรหันมาให้ความใส่ใจ พร้อมทั้งคอยดูแลเด็ก ๆ ให้มากที่สุด ถึงแม้กิจกรรมหลัก ๆ ที่สามารถให้ความบันเทิงภายในสถานที่พักอาศัยได้นั้น จะเป็นการเลือกชมพร้อมกับดู tv เป็นหลัก แต่ข้อแนะนำของคุณพ่อกับคุณแม่ ย่อมทำเอาพวกเด็ก ๆ รู้ว่า เขาทั้งหลายจะต้องดูทีวีในช่วงเวลาไหน

 

การดู tv อาจสร้างประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ ส่วนมากจะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และภายในส่วนของแหล่งความบันเทิง พร้อมทั้งสาระดี ๆ ในบางโอกาส แต่การที่คุณพ่อกับคุณแม่พยายามทำเอาเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างไปพร้อมกับการคลุกคลีและอยู่กับการชมหรือว่าดูทีวีจนมากเกินไป นั่นหมายความว่าคุณพ่อกับคุณแม่พยายามที่จะทำให้เขา กลับเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินอัตรา จนกระทั่งทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถละหรือว่าเลิกดูทีวีในบางช่วงเวลาได้เลย ปัญหาตามมาในคราวหลัง  ซึ่งคุณพ่อพร้อมกับคุณแม่ควรพึงสังเกต เพราะหากว่าเด็ก ๆ กลับเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินไป จะทำเอาพวกเขาประสบปัญหาทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เวลาว่างไปพร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลดน้อยถอยลง จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านพัฒนาการที่ล่าช้าสำหรับเขาทั้งหลาย  ทำให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่างกายพร้อมกับสติปัญญาที่ไม่ครบบริบูรณ์ 

 

พร้อมกับนี่ก็อาจจะเป็นต้นเหตุ ที่ส่งผลทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถทำความเข้าใจและเข้าใจได้ว่า อะไรคืออะไร และอะไรเป็นต้นเหตุ พร้อมทั้งอะไรเป็นผลลัพธ์เนื่องจากพวกเขาค่อนข้างใช้เวลาว่างไปกับการดู tv  ที่ไม่ได้ออกกำลังหรือแง่มุมใด ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่น้องๆ ได้มีการร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่น้องๆ สมควรประพฤติในที่สุด

Tags: