Menu
Menu

จำนวนผู้รับชมพร้อมกับดูทีวีในแต่ละช่วง มีผลกระทบต่อการวางแผนการแผนผังรายการ

ทีวีเป็นแหล่งบันเทิงที่ดูดีพร้อมทั้งมีสาระเป็นอย่างยิ่ง  ด้วยสาเหตุนี้จำนวนผู้ที่จะสามารถทำการเปิดหรือว่าดูทีวีภายในช่วงต่าง ๆ ก็มีผลต่อการวางแผน และเสนอรายการหรือกระทั่งละครเรื่องต่าง ๆ ออกมาตามระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่มีการคาดคะเนด้วยเหมือนกัน  ทำให้รายการมากมาย ที่ได้มีการถ่ายทอดจะอาจสร้างสาระบันเทิงให้กับผู้ที่ได้รับชมหรือดูทีวีในช่วงเวลานั้น ๆ นั่นเอง

 
ภายในเมื่อการเลือกชมหรือว่าดูทีวี สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมาก  แถมทีวียังพร้อมที่จะให้สาระบันเทิงดี ๆ แก่เราทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นการสร้างผลประโยชน์ในรูปแบบส่วนรวม จากการเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดไฟฟ้าในแบบของทีวีหรือโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี  อย่างน้อยการเลือกชมหรือว่าดูทีวีภายในสถานบ้าน  เราก็อาจจะมีการเปิดทีวีโทรทัศน์เพื่อทำการเลือกชม  แต่ในเวลาเดียวกันนั้น  ผู้ที่อยู่รอบข้างเราก็อาจจะที่จะร่วมรับชมหรือว่าดูทีวีในตอนนั้นกับเราได้อีกด้วยเช่นกัน  เปรียบเหมือนเป็นการรับสาระบันเทิงได้อย่างแบ่งปัน  และได้รับความสุขไปพร้อม ๆ กับคนรอบข้างเรานั่นเอง รับชมหรือว่าดูทีวีส่วนมาก  อาจจะเป็นการรับชมหรือดูทีวีภายในช่วงเวลาที่เราเป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง  ซึ่งตามหลักความจริงแล้ว  ทางช่องสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ คงมีการคำนวณ พร้อมทั้งมีการคิดค้นรายการประเภทต่าง ๆ และมีการกำหนดแผนการเพื่อกำหนดวันพร้อมทั้งเวลา หรือแต่ละช่วงที่จำเป็นจะต้องทำการถ่ายทอด 
 
ดูทีวี
ทุกแผนการของการวางแปลนรายการ  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มักจะทำการคาดหมาย ว่าผู้ชมจะสามารถรับชมรายการนี้ได้ในระยะเวลาไหนมากที่สุด และรายการชนิดใดควรที่จะอยู่ในห้วงเวลากลางวัน  พร้อมทั้งรายการแบบไหนที่จะสามารถอยู่ระยะเวลาอื่น ๆ แล้วเกิดความพอดีที่สุด
 
ที่มา http://tv.thaiza.com/
Tags: