Menu
Menu

คลิป กับการค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลเพื่อจะทำการเรียนรู้

คลิปถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะว่าเด็ก ๆ พร้อมทั้งกลุ่มวัยรุ่น ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากคลิปสามารถเอามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวข้องเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้ที่สร้างคลิปจะมีการไตร่ตรองคลิป เพื่อที่สามารถนำมาทำการศึกษาสำหรับเด็ก ๆ ได้

 
เนื่องจากคลิปในรูปแบบต่าง ๆเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ในปัจจุบันนี้การศึกษาจะต้องมีการทำความเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแค่นั้น  แต่ด้วยยุคในตอนนี้ได้มีสื่ออินเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมามากมาย ทำให้เด็ก ๆ ได้สื่อเรียนรู้ที่มีความทันสมัยกับในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งนับวันเด็ก ๆ ก็อยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กันอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้จัดทำคลิปแต่ละแบบนั้น อยากที่จะผลิตสื่อดี ๆ มีสาระมาให้ผู้รับชมได้ไล่ตามกัน แต่ถ้าท่านเองคอยตามกระแสนั้น คลิปก็ยังมีสิ่งไม่ดีมาปะปนด้วย ซึ่งคลิปจะมีทั้งคลิปโป๊ หรือเป็นคลิปที่ไม่ดีต่อเยาวชนนั่นเอง ดังนั้นผู้ปกครองควรที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดี ๆ เมื่อถ้าบุตรหลานของท่านเปิดคลิปภายในสิ่งที่ไม่ดีก็ควรพูดคุย พร้อมทั้งคอยสอนให้น้องๆ เข้าใจให้ได้
 
คลิป
เพราะฉะนั้นคลิปก็จะมีทั้งข้อดีพร้อมทั้งเสียตามมาเช่นกัน พร้อมกับนี่ก็คือคลิปที่ไม่ว่าใครก็อาจจะเปิดรับชมได้เพลิดเพลิน พร้อมกับสามารถมาทำความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีเลยทีเดียว คลิปแต่ทว่าจะต้องเป็นคลิปที่ดีพร้อมกับมีประโยชน์เท่านั้น ที่จะอาจเปิดรับชมพร้อมกับทำการศึกษาได้ค่ะ
Tags: