Menu
Menu

การคัดเลือกดูทีวีของเด็กๆ ที่ผู้ปกครองต้องให้ข้อแนะนำ

โทรทัศน์ ถือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ของทุกบ้าน ที่ใครต่อใคร ก็ต้องหันหน้าเข้าหา และถึงแม้จะเป็นการเลือกรับชม หรือดูทีวีที่มีสาระบันเทิงดี ๆ  แต่ว่าความบันเทิงดี ๆ เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระดับวัยที่แตกต่าง  ทำเอาการเลือกรับชม จำต้องมีผู้ปกครองแนะนำตลอดเวลา
 
เมื่อได้ช่วงเวลาแห่งความสุข และความสนุกผ่านการดูทีวี หลากหลายคน มักจะต้องการเลือกดูทีวีโทรทัศน์ ภายในปัจจุบันที่ถูกต้อง  หากเป็นการแนะนำให้เด็กๆ ได้มีการเลือกดูทีวีโทรทัศน์ภายในยามว่าง  ผู้ปกครองก็ควรที่จะเอาใจใส่ และคอยติดตามดูเป็นครั้งเป็นคราว  เนื่องจากการเลือกดูทีวีโทรทัศน์ภายในปัจจุบัน  ทุก ๆ รายการจำต้องมีการแสดงสัญลักษณ์  เพื่อแสดงให้เห็นและชี้แนะว่ารายการแบบต่าง ๆ เหล่านี้มีความพอดีต่อผู้ชมในวัยระดับใด  ซึ่งแต่ละวัยนั้น  การเลือกรับชมหรือดูรายการประเภทต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  เพราะบางเวลาแหล่งสาระบันเทิงดี ๆ อาจไม่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ที่อยู่ภายในวัยเล็กจนเกินไป  แต่ว่ารายการที่เหมาะสมเพื่อเด็ก จะมีการชี้แจงหรือแนะนำช่วงอายุภายในการรับชมที่เหมาะ  ก่อนที่จะมีการเปิดรายการ ให้ทำการรับชม หรือแม้กระทั่งทำการรับชมหรือดูทีวีโทรทัศน์ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ ตลอดจนให้คำเสนอแนะดี ๆ เพื่อจะทำให้เด็ก ๆ ได้มีการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  แต่การเลือกรับชม และดูทีวีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมักจะละเลยและไม่ค่อยให้การส่งเสริม  ที่จะให้คำเสนอแนะกับเด็ก ๆ เสียเท่าไหร่นัก
 
ทางด้านผู้ปกครองเอง ถึงแม้จะต้องการอยากดูแลลูกน้อย แต่อาจเป็นเพราะระยะเวลาที่ลดน้อยถอยลง สำหรับผู้ปกครองจะมีให้กับเด็กๆ ก็จะลดน้อยถอยลงตามไปด้วย  แต่ข้อสำคัญคือการให้คำแนะนำและดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด  ถือว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุจำเป็นอย่างมากเพื่อเด็กในสมัยนี้
Tags: