Menu
Menu

รายการดี ๆ สำหรับเด็ก ๆ สร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ ได้ผ่านการดูทีวี

ถึงแม้เด็ก ๆ จะได้นั่งดูทีวี แต่ถ้าว่าเด็ก ๆ ยังคงจะได้รับความรู้ และได้รับประโยชน์จากสื่อการศึกษาที่ดีได้ จากการดูทีวีโดยทั่วไปเหมือนกัน เนื่องจากสื่อที่ทันสมัย มักมีความพอเหมาะต่ออายุและวัยของเด็ก ๆ ด้วยอีกเช่นกัน  เพราะฉะนั้น ในขณะที่เด็ก ๆ ได้ทำการเลือกชมและดูทีวี หากพอมีเวลาว่างคุณพ่อกับคุณแม่ควรใช้เวลาว่างในช่วงนี้ไปกับน้องๆ ด้วย

 
ดูทีวี
ถ้าหากว่าเป็นรายการดี ๆ ที่ถูกเอามาเสนอสำหรับเด็กๆ เมื่อเด็ก ๆ มีกิจกรรมยามว่างเสียส่วนใหญ่ ไปกับการติดตามพร้อมกับรับชม หรือดูทีวีเป็นหลัก ทำให้เด็ก ๆ จำเป็นจะต้องคลุกคลีอยู่กับรายการทีวีแบบต่าง ๆ ที่ได้มีการออกอากาศอยู่ในตอนนั้น  ซึ่งในส่วนนี้เด็ก ๆ จะสามารถได้รับประโยชน์จากการเลือกรับชม  หรือว่าดูทีวีมากน้อยขนาดไหนนั้น  ขึ้นกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยเหมือนกัน ว่าจะสามารถให้ข้อเสนอแนะและทำการเปิดสื่อทีวีที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อยได้มากน้อยขนาดไหน เนื่องจากทุกคำแนะนำอีกทั้งการเลือกสรรสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่คุณพ่อกับคุณแม่โดยมากต้องพึงกระทำอย่างมาก  การเลือกรับชมพร้อมทั้งดูทีวี ถึงแม้ว่าบางครั้งคุณพ่อกับคุณแม่เองจะได้มีโอกาสดูทีวีไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ แต่ถ้าว่าคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะนำเสนอหรือว่าให้คำแนะนำดี ๆ ไปพร้อม ๆ กับการนั่งชมหรือว่าดูทีวีในครานั้นด้วย  
 
ยิ่งหากว่ารายการดี ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กๆ ตกเป็นสื่อโทรทัศน์ที่เด็ก ๆ ควรไล่ตาม ทำให้สื่อโทรทัศน์บางอย่าง กลับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีเพื่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณพ่อและคุณแม่ประกอบคำสอนไปพร้อม ๆ กับสื่อโทรทัศน์ เด็ก ๆ ก็จะมีความเข้าใจได้มากเพิ่มขึ้น และสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบกายได้มากขึ้น  เพราะเช่นนั้นดูทีวีประโยชน์จากการดูทีวี  จึงไม่ได้จบลงแค่เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์ในรูปแบบความบันเทิง
Tags: