Menu
Menu

Day: November 26, 2017

วัดห้วยมงคล แรงศรัทธา จากพลเมืองที่ได้มาสักการะขอพร

วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ได้มีการประดิษฐานภายในรูปแบบเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่กันเลย ซึ่งมีชื่อว่า วัดห้วยคต ที่ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยคต ตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทำให้ผู้เดินทางแต่ละคนต่างก็อยากจะเดินทางไปสักการบูชา หลวงพ่อทวดเยียบน้ำทะเลจืด ซึ่ง ที่วัดแห่งนี้ ถ้าหากได้มีการเดินทางมาขอพร มักจะได้อยู่เสมอ ทำให้ผู้เดินทางชาวไทย เมื่อได้เดินทางไปหัวหิน ก็ต้องเข้าไปสักการะ หลวงพ่อทวด กันตลอดเวลา