Menu
Menu

Day: December 1, 2016

ภัยหนาว โคราชที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อช่วงนี้อยู่ในช่วง ภัยหนาว สภาพอากาศที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีอากาศเย็นลงกันอย่างไม่ขาดสาย โดยช่วงเช้าในอำเภอวังน้ำเขียว วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส หลากหลายหน่วยงานจึงได้มีการนำผ้าห่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเป็นอย่างมากมาย เมื่อได้อยู่ในช่วงหน้าหนาว ก็ย่อมทำให้คนไทยแต่ละคนหรือประชาชนเกิดความหนาวเย็นเป็นอย่างมากมาย จนทำให้ป่วยพร้อมทั้งไม่สบายมากยิ่งขึ้น   นับได้ว่าภัยหนาว เป็นภัยที่ใครๆ ก็เกิดกลัวเป็นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านบุไทร ในหมู่ที่ 4 ตำบลไทยสามัคคี