Menu
Menu

Day: September 19, 2016

วิจารณ์ภาพยนตร์ A Beautiful Planet ภาพยนตร์เยี่ยมคุณภาพแบบ 3D

วิจารณ์หนัง  A Beautiful Planet เป็นภาพยนตร์ที่ได้ฉายภายในโรง IMAX ในรูปแบบ 3 D ที่ได้มีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักบินอวกาศที่ได้มีการขึ้นไปทำหน้าที่ในการสังเกตการณ์โลกอวกาศนานาชาติ ซึ่งพวกเขามีความต้องต้องมีการคอยถ่ายรูป พร้อมกับวีดีโอต่าง ๆ เพื่อเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่ได้เห็นบนโลกทางเบื้องบน โดยมีเนื้อเรื่องที่น่าเล่าไปถึงจุด พร้อมกับทางเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีขึ้นอยู่บนโลกให้ได้เห็นกันเช่นกัน   ถือได้ว่าวิจารณ์หนัง