Menu
Menu

Day: May 10, 2016

เหตุผลที่คุณตาเขม่นหรือตากระตุกเป็นประจำ

ตาเขม่น ที่เรียกว่าตากระตุก คงจะมีสาเหตุและวิธีการแก้ไขตากระตุก และพร้อมทั้งคำทำนายจากหนังตากระตุก  ซึ่งเชื่อว่ามากหลายคนคงเคยมีอาการตาเขม่น หรือว่าหนังตากระตุกกันทุกท่านอย่างแน่นอน และเมื่อหนังตากระตุกสิ่งแรกที่น่าจะคำนึงถึงก็คือ คำโบราณที่มักบอกว่า ขวาร้าย ซ้ายดี ที่มีความเชื่อถือกันมานาน หากตาข้างซ้ายกระตุกก็แปลว่า จะมีเรื่องดี ส่วนตาข้างขวากระตุกแปลความหมายว่ามีเรื่องร้าย ซึ่งอาการตากระตุกนั้น คงจะเกิดจากเหตุผลอะไร แล้วที่โบราณมักจะเชื่อว่าขวาร้ายซ้ายดี จริงหรือไม่   ถือได้ว่าการ