Menu
Menu

Day: April 26, 2016

คลองคอรินท์หนทางการเชื่อมต่อของประเทศกรีซ

คลองคอรินท์ คือคลองที่ได้มีการเชื่อต่ออยู่ระหว่างอ่าวคอรินท์ พร้อมทั้งอ่าวซาโรนิก มีการตั้งอยู่ขั้นกลางอยู่ฝั่งเพโลพอนนิสพร้อมทั้งในแผ่นดินของประเทศกรีซ ซึ่งคลองแห่งนี้จะมีรูปร่างแบบแคบ ๆ ที่มีขนาดยาว 6.4 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีความลึก 8 เมตร ซึ่งผู้เดินทางมีความนิยมชมชอบในการล่องเรือชมคลองที่มีสีเขียวเหมือนกับว่าเป็นน้ำทะเล เป็นเหตุให้ผู้เดินทางชื่นชอบเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่น่าพิศวงของแผ่นดินกันเลยก็ว่าได้   ซึ่งในทุกวันนี้จะมีสะพานข้ามระหว่างแผ่นดิน พร้อมทั้งการเดินทางมารถไฟ โดยคลอดนี้ยังใช้เป็นเส้นทางเรือโดยสารเช่นกัน สำหรับ