Menu
Menu

Day: April 19, 2016

สารพิษภายในร่างกายที่ทุกคนควรหาทางแก้ปัญหา

สารพิษทุกประเภทที่อยู่ภายในร่างกายทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพเป็นอย่างสูง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากภายนอก เช่น เซลล์ที่ตายทุกวันนี้ จะเป็นของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายพร้อมทั้งเผาผลาญอาหาร หรือทางเคมี ซึ่งของเสียที่มีการสะสมของกากอาหาร พร้อมทั้งของเสียที่เกิดจากอาหารที่ไม่ย่อย เป็นเหตุให้เกิดการเนาภายในลำไส้ รวมไปถึงฝุ่นควันสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษมักจะเป็นสารพิษที่มีการปนเปื้อนมาเข้ากับอาหารแต่ละประเภท   นับได้ว่าสารพิษภายในร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญอย่างมากภายในการดูแลตัวเอง เพราะว่าสารพิษต่าง ๆ นั้น โดยปกติแล้วแล้วจะมีการขจัดออกมาตามธรรมชาติ จะมีอวัยวะที่ทำให้มีการทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น