Menu
Menu

Day: April 11, 2016

ข่าวฮือฮาวัวอึเป็นก้อนโลหะ เป็นเหตุให้คอหวยต้องติดตาม

ข่าวที่ถูกนำเสนอออกมานั้น เป็น วัวอึเป็นก้อนโลหะ ซึ่งเป็นข่าวที่มีน่าสนใจพร้อมกับมีความฮือฮาเป็นอย่างมากมาย ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นต่างเดินทางมาดู ว่ามีลักษณะแบบใด ทำให้บางคนกลับกลายเห็นวัวอึเป็นก้อนโลหะ เอามาตีเลขเด็ด ๆ กันนั่นเอง แต่ก็ยังงง อยู่ว่า วัวเพราะอะไรอึเป็นก้อนโลหะได้ ทำให้ชาวบ้านต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ หลังที่ได้มีการก้อนอึเป็นโลหะที่อยู่ในมูลวัว หนักโดยประมาณ 100 กรัม   ซึ่งคิดว่าวัวที่ได้ทำการเลี้ยงไว้นั้นคอกนั้นได้มีการถ่ายออกมา