Menu
Menu

Day: April 6, 2016

โลจิสติกส์กับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สูงสุด

ลจิสติกส์ คือระบบทางด้านการจัดการส่งสินค้า หรือว่า ทรัพยากรในรูปแบบอื่น ๆ จะมีการขนส่งและมีการเคลื่อนย้ายจากจุดเริ่มต้นไปยังผู้บริโภค ที่มีความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่ง โลจิสติกส์ จะเกี่ยวกับการผสมผสานของด้านการขนส่ง การบริหารทางด้านวัสดุคลัง และการจัดการวัตถุดิบ ในการบรรจุหีบห่อ   ถือได้ว่า โลจิสติกส์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นแบบห่วงโซ่แบบอุปทาน ที่ได้เพิมราคาทางด้านประโยชน์สถานที่ และเวลา ไม่ว่าอย่างไรการขนส่งก็ต้องเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คลิปโด่งดังแห่งปี คลิปที่มีชื่อเสียงโด่งดังกับการตกลงใจของผู้รับชม

คลิปดังแห่งปี เป็นคลิปที่มีกระแสรุนแรงเป็นอย่างมาก เนื่องผู้ชมแต่ละคนทำการเกาะติดกันเป็นประจำ เป็นเหตุให้คลิปต่าง ๆได้มีการโด่งดังกันมากเพิ่มขึ้น เมื่อได้ทำการเกาะติดคลิปดังแห่งปีนั้น ก็ทำให้ผู้ชมแต่ละคนรู้สึกเพลิดเพลิน และสนุกสนาน เมื่อได้ทำการติดตามคลิปดังกันนั่นเอง   นับได้ว่า คลิปดังแห่งปี ผู้ใดก็ตามก็มีความสุข แต่ด้วยในสมัยนี้ คลิปจะมีหลากหลายรูปแบบด้วย ทำให้แต่ละคนตกลงใจเลือกรับชมคลิปหลากลหายรูปแบบร่วมกัน แต่ถ้าเอ่ยถึงคลิปแล้ว คลิปนั้นผู้สร้าง มักจะสร้างคลิปให้มีความโดดเด่นพร้อมทั้งเห็นชัด สำหรับคลิปนั้น