Menu
Menu

Day: November 8, 2015

เพลงใหม่ บทเพลงใหม่ ๆ ที่มีความเข้าสมัย สำหรับคนทุกกลุ่ม

บทเพลงใหม่ๆ เพราะๆ ดี ๆ มีคุณค่า ในช่วงปัจจุบันถือว่ามีให้เห็นมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าหากทางด้านผู้เขียนเพลง ให้ความสนใจไปกับเนื้อหาดี ๆ มีสาระด้วยแล้ว บทเพลงดี ๆ ย่อมอุบัติขึ้นได้อย่างง่าย ๆ ไม่ใช่ขั้นตอนการผลิตเพลงเพลงหนึ่งจะง่าย แต่การเอาใจใส่ไปสู่การเป็นบทเพลงคุณภาพ ย่อมมีง่ายมากขึ้น หากคนเราให้ความสำคัญพร้อมทั้งมีจิตสำนึกดี ๆ ที่จะจัดทำเพลงดี