Menu
Menu

Day: July 26, 2015

ความแตกต่างระหว่าง การรับรู้ และความไม่รู้ มีผลกระทบต่อเพลงใหม่ในสมัยนี้

จำนวนของผู้คนที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่รู้ และจำนวนของความรับทราบที่แตกต่าง ย่อมที่จะเป็นเหตุให้กระแสการตอบกลับแปรผันได้เช่นเดียวกัน เพราะว่ายิ่งถ้าหากมีประชาชนรับรู้มากขึ้นเท่าไหร่ บทเพลงใหม่ ๆ ก็จะกลายเป็นบทเพลงที่มีผู้ที่ติดตาม หรือผู้ที่ต้องการทดลองฟังเพลงใหม่ ๆ มากเพิ่มขึ้น ส่วนจะสามารถกลายเป็นบทเพลงฮิตภายในเร็ววันได้หรือเปล่านั้น ในส่วนนี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถระบุได้อย่างแน่นอน อย่างน้อยก็ต้องวัดจากคุณภาพของเพลงด้วยเหมือนกัน เพลงดัง เพลงฮิต ทุก ๆ รูปแบบ ย่อมที่จะต้องผ่านเหตุการณ์เป็นบทเพลงใหม่ ๆ